En perle på Mols

Udskiftning af murværk i bindingsværk i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse i trækonstruktionen.

Murværket er nænsomt nedtaget, renset, nummereret og indmuret på ny.

2016-04-18T17:36:22+00:00