Ombygning af eksisterende toiletkerner.

Nedbrydning af eksisterende forhold. Opmuring og puds af nye vægge, opsætning af fliser og udlægning af klinker. Ny belysning, nyt ventilationsanlæg, vvs-arbejde inkl. ny sanitet samt afsluttende malearbejde.