Renovering af toiletkerner, laboratorier samt ganglinjer i bygningerne.

Genopbygning af nedbrudte toiletkerner med nye vægge og overflader samt ny gulvopbygning.

Ophugning af eksisterende klinker på gangene. Nyt undergulv og ny klinkebelægning.