Facade- og betonrenovering på blokke i Strandparken, Aarhus. Genskabelse af den oprindelige arkitektoniske idé.