Tagrenovering samt ombygning af etage 4.

Udskiftning af tegltag på bygning 1613, som er en af universitetsparkens længste bygninger med en længde på 84 meter. Etablering af brandvej langs facade.

De indvendige arbejder på etage 4 indbefatter ændring og ombygning af eksisterende rum samt etablering af nye toiletforhold med traditionel terrazzogulvopbygning.

Pudsning af false og bundstykker ifm. udskiftning af samtlige vinduer i facaderne.