Strandparken, Aarhus

Facade- og betonrenovering på blokke i Strandparken, Aarhus. Genskabelse af den oprindelige arkitektoniske idé.

2017-12-12T12:13:39+00:00