Udskiftning af murværk i bindingsværk i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse i trækonstruktionen.

Murværket er nænsomt nedtaget, renset, nummereret og indmuret på ny.